۱-۰: بهتر است بدانیم

قبل از شروع دوره، بهتر است مروری داشته باشیم بر مقدمات کار، انتخاب معقولانه محیط توسعه و … . بهتر است این بخش آموزشی را برای یک بار، مطالعه کنید.
برای دانلود اولین قسمت از این دوره،روی این بخش کلیک کنید.

سوالات