معرفی دوره wp

 

 

معرفی دوره وردپرس

ابزار های مورد نیاز ؟

 

ندارد

 

کد ها و افزونه های استفاده شده ؟

ندارد .

 

 

 

سوالات